ζυγιάζω

Μεταφράσεις

ζυγιάζω

heft, ponder
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close