ζυγωματικό

Μεταφράσεις

ζυγωματικό

cheekbone

ζυγωματικό

lícní kost

ζυγωματικό

kindben

ζυγωματικό

Wangenknochen

ζυγωματικό

pómulo

ζυγωματικό

poskiluu

ζυγωματικό

pommette

ζυγωματικό

jagodica

ζυγωματικό

zigomo

ζυγωματικό

ほお骨

ζυγωματικό

광대뼈

ζυγωματικό

jukbeen

ζυγωματικό

kinnben

ζυγωματικό

kość policzkowa

ζυγωματικό

maçã do rosto, osso malar

ζυγωματικό

скула

ζυγωματικό

kindben

ζυγωματικό

โหนกแก้ม

ζυγωματικό

elmacık kemiği

ζυγωματικό

xương gò má

ζυγωματικό

颧骨
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close