ζωικός

Μεταφράσεις

ζωικός

(zoi'kos) αρσενικό

ζωική

(zoi'ci) θηλυκό

ζωικό

animalanimaldierTier동물الحيوان動物animal動物动物dyrสัตว์животноеdjur (zoi'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με τα ζώα το ζωικό βασίλειο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close