ηγετικός

(προωθήθηκε από ηγετική)
Μεταφράσεις

ηγετικός

(iʝeti'kos) αρσενικό

ηγετική

(iʝeti'ci) θηλυκό

ηγετικό

chief, leading, principal領導领导 (iʝeti'ko) ουδέτερο
επίθετο
με αρχηγικές τάσεις ή ικανότητες ηγετικό στέλεχος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close