ηγουμένη

Μεταφράσεις

ηγουμένη

abbess, mother superior

ηγουμένη

abbesse, mère supérieure
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close