ηγούμενος

Μεταφράσεις

ηγούμενος

father superior, abbot

ηγούμενος

père supérieur, abbé

ηγούμενος

abad
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close