ηγόυμενος

Μεταφράσεις

ηγόυμενος

abbot
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close