ηθική

Μεταφράσεις

ηθική

этика
ουσιαστικό θηλυκό
το σύνολο των κανόνων που διαχωρίζουν το καλό από το κακό κάνω μάθημα ηθικής σε κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close