ηθικός

Μεταφράσεις

ηθικός

(iθi'kos) αρσενικό

ηθική

(iθi'ci) θηλυκό

ηθικό

moral, éthiqueethical, moral, righteousأَخْلَاقيّ, أخْلَاقِيٌّetický, morálníetisk, moralskethisch, moralischético, moraleettinen, moraalinenetički, moralanetico, morale倫理的な, 道徳の도덕적인, 윤리적인deugdzaam, ethischetisk, moralsketyczny, moralnyético, moralморальный, этическийetisk, moraliskเกี่ยวกับศีลธรรม, ตามหลักจริยธรรมahlakicó đạo đức, thuộc đạo đức民族的, 道德上的 (iθi'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με την ηθική ηθικοί κανόνες
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close