ηλεκτρικό

Μεταφράσεις

ηλεκτρικό


ουσιαστικό ουδέτερο
ρεύμα βλάβη ηλεκτρικού
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close