ηλεκτρικό κύκλωμα

Μεταφράσεις

ηλεκτρικό κύκλωμα

circuit électrique
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close