ηλεκτρικό ρεύμα

Μεταφράσεις

ηλεκτρικό ρεύμα

courant électrique, courant

ηλεκτρικό ρεύμα

تِيَّار

ηλεκτρικό ρεύμα

proud

ηλεκτρικό ρεύμα

strøm

ηλεκτρικό ρεύμα

Strom

ηλεκτρικό ρεύμα

current

ηλεκτρικό ρεύμα

corriente

ηλεκτρικό ρεύμα

sähkövirta

ηλεκτρικό ρεύμα

struja

ηλεκτρικό ρεύμα

corrente

ηλεκτρικό ρεύμα

電流

ηλεκτρικό ρεύμα

전류

ηλεκτρικό ρεύμα

stroom

ηλεκτρικό ρεύμα

strøm

ηλεκτρικό ρεύμα

prąd

ηλεκτρικό ρεύμα

corrente

ηλεκτρικό ρεύμα

электрический ток

ηλεκτρικό ρεύμα

ström

ηλεκτρικό ρεύμα

กระแสไฟ

ηλεκτρικό ρεύμα

akım

ηλεκτρικό ρεύμα

dòng

ηλεκτρικό ρεύμα

电流
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close