ηλεκτρικό φορτίο

Μεταφράσεις

ηλεκτρικό φορτίο

electric charge

ηλεκτρικό φορτίο

charge électrique
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close