ηλεκτροθετικός

Μεταφράσεις

ηλεκτροθετικός

electropositive
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close