ηλεκτρομαγνητισμός

Μεταφράσεις

ηλεκτρομαγνητισμός

electromagnetisme

ηλεκτρομαγνητισμός

elektromagnetisme

ηλεκτρομαγνητισμός

elektromagnetismus

ηλεκτρομαγνητισμός

electromagnetism

ηλεκτρομαγνητισμός

electromagnetismo

ηλεκτρομαγνητισμός

sähkömagnetismi

ηλεκτρομαγνητισμός

אלקטרומגנטיות

ηλεκτρομαγνητισμός

electromagnetismo

ηλεκτρομαγνητισμός

elektromagnetik

ηλεκτρομαγνητισμός

rafsegulfræði

ηλεκτρομαγνητισμός

elettromagnetismo

ηλεκτρομαγνητισμός

電磁気学

ηλεκτρομαγνητισμός

elecromagnetismus

ηλεκτρομαγνητισμός

elektromagnetizmas

ηλεκτρομαγνητισμός

elektromagnetisme

ηλεκτρομαγνητισμός

elektromagnetyzm

ηλεκτρομαγνητισμός

electromagnetismo

ηλεκτρομαγνητισμός

электричество

ηλεκτρομαγνητισμός

电磁学

ηλεκτρομαγνητισμός

électromagnétisme
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close