ηλεκτροστατικός

Μεταφράσεις

ηλεκτροστατικός

electrostatic

ηλεκτροστατικός

électrostatique
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close