ηλεκτρόδιο

Μεταφράσεις

ηλεκτρόδιο

electrode

ηλεκτρόδιο

électrode
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close