ημέρα

Μεταφράσεις

ημέρα

day, daytime

ημέρα

giorno

ημέρα

den

ημέρα

dag, dagtimer

ημέρα

Tag

ημέρα

día

ημέρα

päivä, päiväsaika

ημέρα

jour, journée

ημέρα

dan

ημέρα

一日, 日, 昼間

ημέρα

낮, 주간, 하루

ημέρα

dag, overdag

ημέρα

dag, dagtid

ημέρα

dzień

ημέρα

dia

ημέρα

dag

ημέρα

เวลากลางวัน, กลางวัน, วัน

ημέρα

gün, gündüz

ημέρα

ban ngày, ngày

ημέρα

日间, 白天

ημέρα

ден
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close