ημίωρο

Μεταφράσεις

ημίωρο

demi-heure
ουσιαστικό ουδέτερο
χρονικό διάστημα τριάντα λεπτών
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close