ημερώνω

Μεταφράσεις

ημερώνω

(ime'rono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
εξημερώνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close