ημισέληνος

Μεταφράσεις

ημισέληνος

crescentcroissant de lune, demi-luneCrescentCrescentCrescentCrescent초승달الهلال (imi'selinos)
ουσιαστικό θηλυκό
το μισοφέγγαρο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close