ημιστίχιο

Αναζητήσεις σχετικές με ημιστίχιο: ημιόροφος
Μεταφράσεις

ημιστίχιο

hemistich

ημιστίχιο

hémistiche
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close