ημισφαιρικός

Μεταφράσεις

ημισφαιρικός

hemispherical

ημισφαιρικός

hémisphérique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close