ημιτόνιο

Μεταφράσεις

ημιτόνιο

полутон
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close