ηπειρωτική χώρα

Μεταφράσεις

ηπειρωτική χώρα

الْيَابِسَةُ

ηπειρωτική χώρα

pevnina

ηπειρωτική χώρα

fastland

ηπειρωτική χώρα

Festland

ηπειρωτική χώρα

mainland

ηπειρωτική χώρα

territorio continental

ηπειρωτική χώρα

manner

ηπειρωτική χώρα

continent

ηπειρωτική χώρα

kopno

ηπειρωτική χώρα

continente

ηπειρωτική χώρα

本土

ηπειρωτική χώρα

본토

ηπειρωτική χώρα

vasteland

ηπειρωτική χώρα

fastland

ηπειρωτική χώρα

kontynent

ηπειρωτική χώρα

continente

ηπειρωτική χώρα

континент

ηπειρωτική χώρα

fastland

ηπειρωτική χώρα

แผ่นดินใหญ่

ηπειρωτική χώρα

anakara

ηπειρωτική χώρα

đất liền

ηπειρωτική χώρα

大陆
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close