ηχείο

Μεταφράσεις

ηχείο

loudspeaker, sound box, speakerลำโพง스피커високоговорителスピーカーaltavoz (i'çio)
ουσιαστικό ουδέτερο
συσκευή που μεταδίδει ήχο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close