η ίδια

Μεταφράσεις

η ίδια

se

η ίδια

hende selv

η ίδια

sie selbst

η ίδια

herself

η ίδια

se

η ίδια

hän itse

η ίδια

elle-même

η ίδια

sama sebe

η ίδια

se stessa

η ίδια

彼女自身

η ίδια

그 여자 자신

η ίδια

zichzelf

η ίδια

seg selv

η ίδια

siebie

η ίδια

ela mesma

η ίδια

себя

η ίδια

hon själv

η ίδια

หล่อนเอง

η ίδια

kendisi

η ίδια

tự cô ấy

η ίδια

她自己
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close