η πλειονότητα

Μεταφράσεις

η πλειονότητα

большинство
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close