θ

Μεταφράσεις

θ

(θ)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
θήτα, το όγδοο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close