θάβομαι

Μεταφράσεις

θάβομαι

('θavome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close