θάλαμος

Μεταφράσεις

θάλαμος

booth, chamber, compartment, wardcámaracâmaraKammer챔버KammerKomoraКамераkamerchambreKammion ('θalamos)
ουσιαστικό αρσενικό
κλειστός χώρος τηλεφωνικός θάλαμος
χώρος με χαμηλή θερμοκρασία που χρησιμοποιείται σαν ψυγείο
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close