θάψιμο

Μεταφράσεις

θάψιμο

enterrement ('θapsimo)
ουσιαστικό ουδέτερο
ταφή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close