θέλγητρο

Μεταφράσεις

θέλγητρο

('θelʝitro)
ουσιαστικό ουδέτερο
τρόπος που ελκύει
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close