θέλγω

Μεταφράσεις

θέλγω

bewitch, charm
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close