θέλω

Μεταφράσεις

θέλω

ville, med vilje, ønskewollenwant, wish, love, meanquerertahtoa, aikoa, halutavouloir, avoir la ferme intention deakarmauviljavolere, avere l'intenzione diwillen, verlangen, bedoelenchcieć, robić coś celowoquerer, tencionarхотеть, захотетьvilja, menaيُريدُ, يَقْصِدُchtít, zamýšletnamjeravati, željetiわざと・・・する, 欲しい~을 의도하다, 원하다mene, ønske (seg)ต้องการ, ตั้งใจistemek, yapmak istemekcố ý, muốn打算, Искам ('θelo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. επιθυμώ Θέλω να φύγω.
2. προσπαθώ Θέλω να πετύχω, αλλα δεν μπορώ.
3. ζητάω, ψάχνω Τι θέλεις εδώ;
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close