θέρμη

Μεταφράσεις

θέρμη

heart, ardour, fever
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close