θέσπισμα

Μεταφράσεις

θέσπισμα

decree, enactment
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close