θέτω

Μεταφράσεις

θέτω

mettre ('θeto)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω μία ερώτηση
προκαλώ συζήτηση πάνω σε ένα θέμα
βάζω υποψηφιότητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close