θέτω σε κίνδυνο

Μεταφράσεις

θέτω σε κίνδυνο

يُعَرِّضُ لِلخَطَر

θέτω σε κίνδυνο

ohrozit

θέτω σε κίνδυνο

bringe i fare

θέτω σε κίνδυνο

gefährden

θέτω σε κίνδυνο

endanger

θέτω σε κίνδυνο

poner en peligro

θέτω σε κίνδυνο

vaarantaa

θέτω σε κίνδυνο

mettre en danger

θέτω σε κίνδυνο

ugroziti

θέτω σε κίνδυνο

mettere in pericolo

θέτω σε κίνδυνο

危険にさらす

θέτω σε κίνδυνο

위험에 빠뜨리다

θέτω σε κίνδυνο

in gevaar brengen

θέτω σε κίνδυνο

utsette for fare

θέτω σε κίνδυνο

narazić na niebezpieczeństwo

θέτω σε κίνδυνο

pôr em risco

θέτω σε κίνδυνο

подвергать опасности

θέτω σε κίνδυνο

utsätta för fara

θέτω σε κίνδυνο

ทำให้อยู่ในอันตราย

θέτω σε κίνδυνο

tehlikeye atmak

θέτω σε κίνδυνο

gây nguy hiểm

θέτω σε κίνδυνο

危及
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close