θίασος

Μεταφράσεις

θίασος

companycompañíaтруппаseuruetroupetroupetroupe ('θiasos)
ουσιαστικό αρσενικό
θεατρική ομάδα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close