θαλασσί

Μεταφράσεις

θαλασσί


ουσιαστικό ουδέτερο
το γαλάζιο χρώμα
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close