θαμώνας

Μεταφράσεις

θαμώνας

habituépatron (θa'monas)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
που συχνάζει σε κπ μέρος οι θαμώνες καφενείου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close