θανατηφόρος

Μεταφράσεις

θανατηφόρος

(θanati'foros) αρσενικό

θανατηφόρα

(θanati'fora) θηλυκό

θανατηφόρο

killer, fatalletal致死dødbringendeletalletaleletálníקטלני치명적인tappava (θanati'forο) ουδέτερο
επίθετο
θανάσιμος θανατηφόρο ατύχημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close