θανατικός

Μεταφράσεις

θανατικός

(θanati'kos) αρσενικό

θανατική

(θanati'ci) θηλυκό

θανατικό

(θanati'ko) ουδέτερο
επίθετο
με συνέπεια το θάνατο θανατική ποινή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close