θανατώνω

Μεταφράσεις

θανατώνω

(θana'tono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
προκαλώ το θάνατο κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close