θαρραλέα

Μεταφράσεις

θαρραλέα

hautement (θara'lea)
επίρρημα
με τόλμη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close