θαυμαστής

(προωθήθηκε από θαυμάστρια)
Μεταφράσεις

θαυμαστής

(θavma'stis) αρσενικό

θαυμάστρια

ventolawentylatorвентиляторventilatorвентилаторファンLüfterمروحةventiladorמאווררfantuuletinfläkt (θav'mastria) θηλυκό
ουσιαστικό
που θαυμάζει κπ έχω πολλούς θαυμαστές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close