θεία κοινωνία

Μεταφράσεις

θεία κοινωνία

مُشارَكَة

θεία κοινωνία

splynutí

θεία κοινωνία

samhørighed

θεία κοινωνία

Zwiesprache

θεία κοινωνία

communion

θεία κοινωνία

comunión

θεία κοινωνία

ehtoollinen

θεία κοινωνία

communion

θεία κοινωνία

zajednica

θεία κοινωνία

comunione

θεία κοινωνία

共有

θεία κοινωνία

성찬식

θεία κοινωνία

gemeenschap

θεία κοινωνία

sameie

θεία κοινωνία

wspólnota

θεία κοινωνία

comunhão

θεία κοινωνία

общность

θεία κοινωνία

nattvard

θεία κοινωνία

การมีส่วนร่วม

θεία κοινωνία

ortak görüş

θεία κοινωνία

sự đồng cảm

θεία κοινωνία

恳谈
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close