θειάφι

Μεταφράσεις

θειάφι

sulphur (θi'afi)
ουσιαστικό ουδέτερο
κίτρινο μεταλλικό στοιχείο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close