θειώδες οξύ

Μεταφράσεις

θειώδες οξύ

schweflige Säure
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close